Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Media

Wydarzenia

Aktualności

ARTYSTA JAKO… GENIUSZ, WYNALAZCA, PEDAGOG, WIZJONER - XV edycja otwartych wykładów o sztuce 2023/2024

Tegoroczny cykl wykładów chcielibyśmy poświęcić wielorakiej tożsamości twórcy, fascynującej swoją różnorodnością, ale też skłaniającej do zastanowienia się nad tym, jakie czynniki wpływają na zmienność oblicza artysty. Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwali w gronie specjalistów różnych dyscyplin: historyków sztuki, kulturoznawców, muzykologów, literaturoznawców, teatrologów i filmoznawców. Z jednej strony, będzie nas interesować wizerunek artysty w historii, z drugiej – postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania stoją przed artystą dzisiaj, w kontekście współczesnego polikryzysu i niepokojów o przyszłość.

WIĘCEJSŁAWNE — EMBLEMATYCZNE — KONTROWERSYJNE. Wędrówki dzieł i arcydzieł sztuki w kulturze - XIV edycja otwartych wykładów o sztuce 2022/2023

Co sprawia, że dzieła sztuki nabierają wyjątkowego statusu? Kto nadaje im rangę arcydzieł? Jak przebiegają ich „kariery” w historii sztuki i w kulturze popularnej? W jakim stopniu decydują o tym same dzieła, a na ile znaczenie mają narracje historii sztuki, działania krytyków i kolekcjonerów, galerii i muzeów?
Przenikanie się sensów i znaczeń dzieł sztuki, związanych z ich wieloraką obecnością w kulturze, poddamy analizie w nowym cyklu otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych jak zwykle przez specjalistów różnych dyscyplin humanistycznych: historii sztuki, literaturoznawstwa, muzykologii, filmoznawstwa czy teatrologii. Serdecznie zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania o to, jak i dlaczego pewne dzieła sztuki nabierają statusu wytworów emblematycznych dla określonego stylu, epoki, środowiska czy twórcy.

Obok: Bill Viola, The Greeting, 1995, wideo; według Jacopo Pontormo, Vizitatione, 1528-1530

WIĘCEJDZIEŁO SZTUKI JAKO ZWIERCIADŁO HISTORII - nowy cykl wykładów 2021/2022

W historii sztuki i filozofii sztuki niemal od początków istnienia tej dyscypliny toczył się spór o to, w jakim znaczeniu można rozpatrywać dzieło sztuki jako dokument historyczny. Niewątpliwie, każdy wytwór kultury jest świadectwem dziejów – powstaje w określonym momencie historycznym, jego sens ukazuje się w perspektywie określonych kontekstów dziejowych, dostarcza nam nieocenionej wiedzy o ludzkiej przeszłości, o sposobach postrzegania świata, o metodach kształtowania formy. Czy jednak, traktując dzieło sztuki na przykład jako symptom epoki, nie tracimy z oczu najważniejszych aspektów jego trwania? W jaki sposób nasza własna teraźniejszość narzuca nam optykę widzenia i odczytywania dzieł? Czy doświadczenie estetyczne, bez względu na to, jak je określimy, musi zawsze odwoływać się do historycznej wiedzy? A może tak rozumiana znajomość przeszłości jest raczej przeszkodą w obcowaniu z dziełem, ogranicza naszą wyobraźnię, czyni nas więźniami nie tylko przeszłości, ale też zakładnikami naszej, zawsze ułomnej i cząstkowej, wiedzy o historii? W cyklu niniejszych wykładów podejmiemy wraz z Państwem próbę odpowiedzi na pytanie o paradoksalny status dzieł sztuki: wytworów historii, a przecież zawsze pretendujących do miary uniwersalnej i ponad-historycznej.

Na zdjęciu: Pablo Picasso malujący "Guernikę"

WIĘCEJARTYSTA JAKO KRYTYK. KRYTYK JAKO ARTYSTA - cykl wykładów 2020/2021

Dzieje sztuki usiłowano przedstawić i wyjaśniać na rozmaite sposoby – jako sekwencję artystycznych, a priori ważnych problemów artystycznych, jako sztafetę pokoleń wielkich twórców i szkół, jako ewolucję form artystycznych, jako historię recepcji i przekształceń wzorów obrazowych czy formuł ikonograficznych. Co ciekawe, w każdym z tych modeli można dostrzec także próbę zmierzenia się z problemem oceny krytycznej doniosłości sztuki konkretnych twórców – bez względu bowiem na to, o jakiej teorii tradycji czy teorii pamięci historycznej będziemy mówić, zmagania się z przeszłością sztuki zakładają potencjał krytyczny – artystę jako krytyka. Jednocześnie jeden z najbardziej wpływowych, zrodzonych w romantyzmie modeli twórczości zaproponował pewną koncepcję artystyczno-krytycznej samowiedzy, oczekując od prawdziwej krytyki, że stanie się odpowiednikiem dzieła sztuki – co ostatecznie Oscar Wilde zamknął w znanej formule „krytyka jako artysty”. Niniejszy cykl wykładów będzie poświęcony analizie różnych przykładów sztuki, która staje się zarazem swoją własną krytyką, i krytyki artystycznej, która przekracza własne granice, aspirując do rangi dzieła sztuki. Krytyczno-artystyczna i artystyczno-krytyczna optyka pozwoli przyjrzeć się dziejom sztuki od strony ich potencjału negacji i destrukcji jako warunków tworzenia, jednocześnie służąc za pretekst do przemyślenia zjawiska „tradycji” artystycznej w nowoczesności i post-nowoczesności kultury.

WIĘCEJO CODZIENNOŚCI W SZTUCE

wystawa dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

otwarcie: 13 grudnia 2019 (piątek), godz. 18.00
wystawa dostępna bezpłatnie do 19 stycznia 2020, od wtorku do niedzieli, w godz. 12:00-18:00
Galeria Labirynt | Plaza, ul. Lipowa 13, Lublin (wejście od ulicy Ofiar Katynia)

artyści: Cezary Bodzianowski, Wojciech Bruszewski, Tomasz Ciecierski, Tomasz Kowalski, Norman Leto, Jarosław Modzelewski, Anna Orlikowska, Laura Pawela, Włodzimierz Pawlak, Józef Robakowski, Piotr Sakowski, Adam Skóra, Jerzy Truszkowski, Zbigniew Warpechowski

kuratorzy: Marcin Lachowski, Zbigniew Sobczuk
organizator: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
współorganizator: Galeria Labirynt

Na zdjęciu: Jarosław Modzelewski, Zagubiony spawacz, 1994 (fragment), olej, płótno, 136 x 190 cm.
Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

WIĘCEJZIEMSKI - PRZESTRZEŃ

wystawa dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
oraz ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie

14 grudnia 2018 (piątek), godz. 18.00
wystawa dostępna bezpłatnie do 20 stycznia 2019, od wtorku do niedzieli, w godz. 12:00-18:00
Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1,
Galeria Wystaw Czasowych, poziom +1

kuratorzy: Marcin Lachowski, Piotr Majewski
organizator: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
współorganizator: Centrum Spotkania Kultur
partner: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Na zdjęciu: Jan Ziemski, Z cyklu Refleksy, 1965-1975, technika mieszana, deska, akryl, 49 x 49 x 9 cm
Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Depozyt dzięki uprzejmości Teatru im. J. H. Andersena w Lublinie

WIĘCEJOSOBLIWOŚCI I UTOPIE

wystawa dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

otwarcie wystawy: 14 grudnia 2017 (czwartek), godz. 18.00,
wystawa dostępna bezpłatnie do 30 grudnia, od wtorku do niedzieli, w godz. 12.00-18.00
miejsce: Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1, Galeria Wystaw Czasowych, poziom -1

Oskar Dawicki, Grzegorz Drozd i Zbigniew Libera, Dariusz Kociński, Zbigniew Kosowski,
Przemysław Kwiek, Natalia Lach-Lachowicz, Tomasz Matuszak, Irena Nawrot, Sergiy Petlyuk,
Urszula Pieregończuk, Agnieszka Polska, Paulina Sadowska, Konrad Smoleński, Kamil Stańczak, Anna Szprynger, Iza Tarasewicz

kuratorzy: Piotr Majewski, Zbigniew Sobczuk
organizator: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
współorganizator: Centrum Spotkania Kultur

Na zdjęciu: Iza Tarasewicz, Kołtun/The tangle, 2011, smoła, zęby zwierzęce, rogi, stal, wymiary: 45 x 35 x 46 cm, Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Sfinansowano ze środków Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia Miasta w 2017 roku

WIĘCEJ LEKCJE Z KOLEKCJI. Lubelskie kolekcje poza instytucjami

Miejsce: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, poziom -1, sala 051
Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Kuratorzy: Ernest Malik, Paulina Zarębska-Denysiuk
Otwarcie: 8 grudnia 2016, godz. 18.00
Termin wystawy: 8 grudnia 2016 - 15 stycznia 2017
Dostępna od wtorku do niedzieli w godz. 12-18, w środy 12-20, bezpłatna.


Kolekcjonowanie jest zjawiskiem niemal naturalnym, od dawna towarzyszącym naszej kulturze. To co gromadzimy świadczy o naszych zainteresowaniach, poglądach estetycznych, pozycji społecznej. Prywatne kolekcje, zarówno sztuki dawnej jak i współczesnej powstają w wielu miejscach. Często są to świadomie budowane zbiory, tworzone według przejrzystych założeń ideowych, ale także przy uwzględnieniu wartości artystycznej i rynkowej dzieł sztuki. Przyczyny kolekcjonowania mogą być różne, rzadziej (czy raczej „przy okazji”) jest to lokata kapitału, częściej chęć otaczania się sztuką, żywa fascynacja współczesnymi trendami, chęć zajęcia postawy wartościującej wobec gromadzonych obiektów i fenomenów, do których się odnoszą.

WIĘCEJLUBELSKA AGORA MODERNIZMU

Lubelska Agora Modernizmu jest nowym projektem badawczo-wdrożeniowym. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie swoistej platformy wymiany wiedzy i myśli o przestrzeniach architektoniczno-urbanistycznych Lublina okresu od końca lat 50. do początku lat 70. XX w., z odniesieniem do tego co działo się wówczas w Polsce, Europie i na świecie, zarówno w architekturze, jak i w designie. Do zadań jakie stawia przed sobą LAM zalicza się też zamiar skonstruowania narzędzi, które umożliwią zarówno specjalistom, jak i osobom dopiero zaczynającym swoją przygodę z modernizmem – poznanie tego tematu i jego dalszą skuteczną eksplorację. Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez LAM były Lubelskie Dni Modernizmu, które odbyły się w Lublinie w dniach 20-22 maja 2016 r.

WIĘCEJ[A]SYMETRIE. SZTUKA WSPÓŁCZESNA W KONTEKŚCIE MUZEUM

OTWARCIE WYSTAWY: 23 PAŹDZIERNIKA 2015, GODZ. 19:00 
MUZEUM LUBELSKIE, UL. ZAMKOWA 9
WYSTAWA DOSTĘPNA DO 30 LISTOPADA 2015
OD WTORKU DO NIEDZIELI W GODZ. 10:00-17:00

Wystawa jest swoistym eksperymentem polegającym na czasowym zestawieniu dzieł z kolekcji Sztuki Współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych ze zbiorami Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Zderzenie sztuki nowej i dawnej oraz uzupełnienie muzealnej ekspozycji przez kolekcję sztuki współczesnej, na którą składają się zarówno prace tworzone tradycyjnymi mediami (malarstwo, rzeźba), jak również wykorzystujące nowe technologie wizualne (fotografia, film, multimedia) stać się ma częścią dyskursu wystawienniczego poświęconego relacjom pomiędzy sztuką współczesną a zbiorami muzealnymi.

 

WIĘCEJZdjęcia z wystawy OSOBLIWOŚCI I UTOPIE

Wystawa odbyła się w salach wystawowych Centrum Spotkania Kultur. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej autorstwa Krzysztofa Kuzko. 

WIĘCEJSpotkanie z Przemysławem Kwiekiem w cyklu "Artyści Lubelskiej Kolekcji"

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Centrum Spotkania Kultur

zapraszają na

spotkanie z Przemysławem Kwiekiem
w cyklu "Artyści Lubelskiej Kolekcji",
które poprowadzi Tomasz Załuski

19 grudnia 2017 (wtorek), godz. 18.00
Centrum Spotkania Kultur, Lublin, plac Teatralny 1

Mediateka OKO, poziom 0

WIĘCEJ« Poprzednie   1  2