Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane

Artyści

IDEA KOLEKCJI

Regionalna Kolekcja Sztuki Współczesnej jest tworzona od początku istnienia Towarzystwa. Powstaje dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posła Janusza Palikota i Miasta Lublin.

Pierwsze zakupy wyznaczyły dwie kluczowe perspektywy, według których gromadzone są dzieła: jedna - MATERIA (W) PRZESTRZENI - obejmuje, mającą modernistyczny rodowód, refleksję nad autonomią obrazu malarskiego, jego statusem, materią, obecnością w przestrzeni; druga - SZTUKA IDEI - IDEE SZTUKI - nawiązuje do tradycji awangardy i związanej z nią idei sztuki "zaangażowanej", realizowanej głównie w poetyce konceptualizmu. Prace te pozwalają na rozbudowę KOLEKCJI w rozmaitych kierunkach. W ramach realizacji projektu pragniemy podejmować dalsze próby dwukierunkowej lektury: współczesnego eksperymentu artystycznego przez pryzmat przeszłości, a zarazem przeszłości przez pryzmat współczesnego eksperymentu, co pozwoli dostrzec dynamiczną naturę sztuki. Jednocześnie postrzegamy KOLEKCJĘ jako kod otwarty, propozycję, która nie jest obarczona dogmatami. Pragniemy jednak, aby miała ona własną, respektującą wspomniane założenia tożsamość, skonkretyzowaną przez zakorzenienie w lubelskim kontekście. W wyniku tego założenia jej profil jest zatem kształtowany w oparciu o potencjał zarówno środowiskowy, jak regionalny, wreszcie ogólnopolski i międzynarodowy, z szerokim otwarciem na różnorodne, w tym najnowsze, zróżnicowane pod względem medialnym, propozycje artystyczne. Za punkt wyjścia do stworzenia KOLEKCJI obraliśmy konkretne fakty - działalność Grupy Zamek, a także dorobek lubelskich galerii, m.in. Białej, Labiryntu i BWA, Kont, Ośrodka Sztuki Performance.

 

The collection of contemporary art has been created since the establishment of the Society. The Ministry of Culture and National Heritage, deputy Janusz Palikot and Lublin Town are the sponsor’s of the collection. Two main ways in which pieces of artwork are being collected are characterized by the following. Firstly MATTERISM (IN) THE SPACE has it’s origin in modern art and refers to the reflection about the autonomy of the painting, its status, matterism and its presence in the space. Second: CONCEPTS OF ART refers to the tradition of avant-garde, the idea of socially engaged art which is mainly pursued in the conceptual style of art. These works allow us to extend the Collection is various ways. Within the realization of the project our aim is to make an attempt to show dynamic nature of art by contemporary artistic experiment throughout past and past throughout contemporary experiment. 
Simultaneously we treat the collection as an universal code, proposition which is non-judgemental. Though, we would like it to have its own identity other than our assumptions centred in context of Lublin. The direction of our idea is formed locally, regionally, country-wide and international capacity. We are open minded for various artistic propositions. Zamek Group, collections of the galleries in Lublin such as Biała, Labirynt and BWA, Kont, Ośrodek Sztuki Performance is the starting point for creation of our collection.