Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Wystawa Grzegorza Bednarskiego "Apokalipsa"

 

Czas apokalipsy trwa od dwóch tysiącleci, nieustannie przemawiając obrazami pozwalającymi odczytać „teraźniejszość w perspektywie przyszłości”. Apokalipsa Grzegorza Bednarskiego – cykl inspirowany Objawieniem św. Jana – stanowi śmiałą, osadzoną tu i teraz, próbę przypomnienia sensu obrazów zapisanych w twardej literze księgi powstałej na Patmos. Wizje natchnionego autora ilustrują nowatorskie, pełne ekstatycznej ekspresji, barwne, bogate fakturalnie kolaże, które stanowią nie tyle subiektywny komentarz do biblijnego tekstu, ile chęć powrotu do tego, „co jest napisane“.

01_GB.jpg

Wraz z Bednarskim powracamy do twórczego początku, który nie jest pojmowany chronologicznie, ale sięga kreatywnego napięcia między wizją a jej słownym ekwiwalentem – i na odwrót. Z Autorem zmierzamy także do kresu czytelnej narracji operującej symultanicznymi obrazami i nagłymi zwrotami akcji, gdzie konkret i dosłowność sąsiadują z symbolem. Widzimy zatem nieruchome a poruszające obrazy pełne namiętności, entuzjazmu graniczącego z naiwnością, czasami patosu charakterystycznego dla spraw ostatecznych. Nie jest to tylko proroctwo końca, banalna opowieść o katastrofie, czy bezmyślnej zagładzie, lecz iluminowana interpretacja znaków czasu, światowych kryzysów, osobistych udręk, trudów i upadków. Wizja Bednarskiego jest jednak przede wszystkim świadectwem nadziei.

03_GB.jpg

Grzegorz Bednarski (ur. 12 stycznia 1954 w Bydgoszczy) dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1980 r. w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie teraz sam jest profesorem; w 1995 r. objął pracownię rysunku, a od 1998 prowadzi pracownię malarstwa. W latach 1981-1989 brał aktywny udział w ruchu kultury niezależnej, zdobywając uznanie za twórczość poruszającą w ekspresyjnej, dramatycznej formie problematykę egzystencjalno-metafizyczną. Obok malarstwa uprawia rysunek i grafikę.

Prace Grzegorza Bednarskiego są ilustracją Apokalipsy świętego Jana Apostoła w nowym przekładzie ks. Jana Kantego Pytela i stanowią własność Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu.
 

Kurator: Marcin Pastwa

Galeria Lipowa 13, ul. Lipowa 13, Lublin
(budynek Plaza Lublin, wejście od ul. Obrońców Pokoju)

wystawa czynna do 20 czerwca 2010
od wtorku do niedzieli w godzinach 14.00-19.00.

 

WRÓĆ