Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

ZAPOWIEDZI

Sztuka współczesna – sztuka dawna w przestrzeni muzeum. Dialog czy dwa monologi?

Muzeum Lubelskie na Zamku, 23 listopada 2015

Konferencja jest integralną częścią wystawy „[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum”, przygotowywanej wspólnie przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Zestawienia dzieł sztuki uwzględnią podobieństwa i różnice tematyczne, formalne i medialne obu zbiorów. Ponadto prezentacja dzieł kolekcji lubelskiej Zachęty wpisze się w historyczny i architektoniczny kontekst miejsca oraz odwoła się do głównych tematów wyznaczonych przez muzealne działy. W ten sposób powstanie wystawa będąca – równolegle – zderzeniem sztuki nowej i dawnej oraz uzupełnieniem muzealnej ekspozycji poprzez kolekcję sztuki współczesnej, na którą składają się zarówno dzieła tworzone tradycyjnymi mediami (malarstwo, rzeźba), jak również wykorzystujące nowe technologie wizualne (fotografia, film, multimedia). Wystawa będzie, z jednej strony, symbolicznym uzupełnieniem istniejącej ekspozycji muzealnej, z drugiej strony, przyniesie szersze spojrzenie na budowanie narracji muzealnych, reinterpretację historii sztuki i wzajemne oddziaływanie dzieł z różnych epok. Część dzieł kolekcji Towarzystwa zostanie zestawiona na zasadzie synergii, z kolei inne spowodują napięcia i kontrasty z pracami ze zbiorów Muzeum – powstałą sytuację oddaje tytuł wystawy „(A)symetrie”.

WIĘCEJ