Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

SYMPOZJA

Sztuka współczesna – sztuka dawna w przestrzeni muzeum. Dialog czy dwa monologi?

Muzeum Lubelskie w Lublinie, 23 listopada 2015

Konferencja jest integralną częścią wystawy „[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum”, przygotowywanej wspólnie przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Zestawienia dzieł sztuki uwzględnią podobieństwa i różnice tematyczne, formalne i medialne obu zbiorów. Ponadto prezentacja dzieł kolekcji lubelskiej Zachęty wpisze się w historyczny i architektoniczny kontekst miejsca oraz odwoła się do głównych tematów wyznaczonych przez muzealne działy. W ten sposób powstanie wystawa będąca – równolegle – zderzeniem sztuki nowej i dawnej oraz uzupełnieniem muzealnej ekspozycji poprzez kolekcję sztuki współczesnej, na którą składają się zarówno dzieła tworzone tradycyjnymi mediami (malarstwo, rzeźba), jak również wykorzystujące nowe technologie wizualne (fotografia, film, multimedia). Wystawa będzie, z jednej strony, symbolicznym uzupełnieniem istniejącej ekspozycji muzealnej, z drugiej strony, przyniesie szersze spojrzenie na budowanie narracji muzealnych, reinterpretację historii sztuki i wzajemne oddziaływanie dzieł z różnych epok. Część dzieł kolekcji Towarzystwa zostanie zestawiona na zasadzie synergii, z kolei inne spowodują napięcia i kontrasty z pracami ze zbiorów Muzeum – powstałą sytuację oddaje tytuł wystawy „(A)symetrie”.

Konferencja poświęcona zostanie problematyce konfrontowania dzieł sztuki współczesnej i dawnej w ramach jednej ekspozycji. Sesja będzie okazją do przyjrzenia się i oceny efektów praktyki zestawiania obiektów sztuki współczesnej oraz dzieł sztuki dawnej, która jest coraz częściej widoczna we współczesnym muzealnictwie. Zamysłem organizatorów konferencji jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy na temat korespondencji sztuki dawnej i sztuki współczesnej w kontekście ekspozycji muzealnej. Namysł będzie prowadzony z perspektywy konserwatorskiej, badaczy zajmujących się sztuką współczesną, a także dawną. W nawiązaniu do wystawy koncepcja spotkania zakreśla trzy obszary wzajemnych odniesień: praktyki „interwencji”, osobnych wystaw lokalizowanych w muzeach wielodziałowych, a także uzupełnień zastanej ekspozycji poprzez nowy zamysł kuratorski. Konferencja będzie akcentować jeszcze nierozpoznane, nieskodyfikowane obszary praktyk kuratorskich, pomoże również snuć rozważania nad zmiennymi sposobami interpretacji sztuki dawnej wobec współczesnych praktyk ekspozycyjnych, zarazem pozwoli opisać współczesną sztukę jako zakorzenioną w długiej tradycji formalnej i ikonograficznej.

logosy_czarne.jpg 

WIĘCEJPrzestrzeń - wyraz - percepcja

Sesja towarzysząca retrospektywnej wystawie prac i dokumentacji:
Mikołaj Smoczyński Retrospektywnie, Lublin 2011

Twórczość artysty związana była z problematyką sztuki instalacji i działań o charakterze site specific. Podczas spotkania chcielibyśmy jednak rozpoznać jej szerszy kontekst i możliwe odniesienia. Wychodząc od indywidualnej, osobistej twórczości Mikołaja Smoczyńskiego, chcielibyśmy rozważyć rozmaite kierunki przemian instalacji, ukazać jej szeroki, zróżnicowany charakter, ukazać złożone spektrum aktualnej twórczości artystycznej, inspirowanej współczesnymi technologiami i problemami. Chcielibyśmy przyjrzeć się projektom artystycznym, które ukazują dynamizm, rozproszenie świata, ale zarazem kreują opowieść podyktowaną osobistym doświadczeniem i wrażliwością. 

WIĘCEJSympozjum "Siła Sztuki"

Sympozjum towarzyszące wystawie dzieł z lubelskiej kolekcji sztuki współczesnej gromadzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zatytułowanej "Siła Sztuki". Wystawa miała miejsce w Lwowskim Pałacu Sztuki. Sympozjum odbyło się w dniach 23 - 25 sierpnia 2010 we Lwowie.

WIĘCEJOBRAZY MIASTA

Sesja w ramach projektu "Fotografia - między dokumentem a dziełem"

Listopad 2009

WIĘCEJSympozjum "Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena"

Sympozjum "Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena" zostało zorganizowane przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galerię Kont (ACK UMCS) w Lublinie w dniach 24-25.10.2008.

WIĘCEJ