Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

WYDAWNICTWA

 •        Książka ukazuje złożony układ - działalności Oskara Hansena, rozległości jego myśli, a także oddziaływania idei Formy Otwartej w kolejnych dekadach. Zgromadzone artykuły prezentują krytyczną refleksję nad spuścizną architekta, a jednocześnie ukazują siłę oddziaływania jego myśli. Uporządkowane wokół zasadniczych kategorii - idei, utopii, reinterpretacji - przybliżają twórczość Oskara Hansena jako wciąż żywą tkankę współczesności. Wydana przy współpracy Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jest pokłosiem wydarzenia zatytułowanego Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena, zorganizowanego i zrealizowanego w 2008 roku w Lublinie przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galerię KONT (ACK Chatka Żaka). Składało się ono z dwóch współzależnych części, wystawienniczej i naukowej. Ekspozycje były próbą rozpoznania w sztuce współczesnej oddziaływania twórczości Hansena, a sesja - intelektualnej aktualności jego koncepcji artystycznych.

   

  WIĘCEJ


 • Katalog wystawy "Siła sztuki", która odbyła się w dniach 16 lipca - 15 sierpnia 2010 we Lwowie. Podczas wystawy w Lwowskim Pałacu Sztuki zaprezentowanych zostało 140 dzieł 47 artystów z kolekcji lubelskiej Zachęty. Wystawa i towarzyszące jej polsko-ukraińskie sympozjum poświęcone tworzeniu kolekcji sztuki współczesnej, odnoszące się do zagadnień artystycznych, formalno-prawnych i finansowych zorganizowane zostały dzięki współpracy Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Warsztatów Kultury - Filia Centrum Kultury w Lublinie, Galerii Kont (ACK UMCS) w Lublinie oraz partnerów ukraińskich: Lwowski Pałac Sztuki, Stowarzyszenie Artystów "Dzyga" we Lwowie, Stowarzyszenie Virmenska 35, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie, Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwowską Galerię Sztuki. Katalog oprócz materiału ilustracyjnego (zdjęcia prac oraz model aranżacji 3D) zawiera tekst Marcina Lachowskiego pt. Transgresje obrazu oraz krótkie noty biograficzne artystów i opisy prezentowanych podczas wystawy prac opracowane przez Martę Ryczkowską, Marcina Lachowskiego, Paulinę Zarębską, Madalenę Linkowską, Piotra Majewskiego, Zbigniewa Sobczuka i Ernesta Malika. Kuratorami wystawy byli: Marcin Lachowski i Zbigniew Sobczuk.

   

   

   

  WIĘCEJ


 • Katalog będący efektem i zapisem cyklu warsztatów i wykładów, które odbyły się w kwietniu, maju i wrześniu 2009 w przestrzeni lubelskiego Starego Miasta i w Galerii Rybna 4 (dawna siedziba LTZSP).  Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz BWA Lublin. Kurator warsztatów i autor koncepcji katalogu: Jolanta Męderowicz. 

   

   

   

  WIĘCEJ


 • Katalog wystawy fotografii Krzysztofa Zielińskiego "Millennium School" (10.11.2009 - 04.12.2009),  z cyklu "Fotografia - między dokumentem a dziełem". Autorką tekstu pt. Pamięć w kolorze. Millennium School Krzysztofa Zielińskiego jest Kaśka Bittner.
    

  WIĘCEJ


 • Katalog wystawy fotografii Zofii Chomętowskiej "Poleskie mitologie" (09.10.2009 - 31.10.2009), wydany we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii w Warszawie. Autorką tekstu w katalogu jest Karolina Puchała-Rojek.

  WIĘCEJ


 • Katalog wystawy Mikołaja Smoczyńskiego „Przedstawienia ukryte i inne fotografie” (05.06.2009 - 26.06.2009). Wystawa z cyklu: Fotografia - między dokumentem a dziełem. Tekst w katalogu pt. Ulotny znak. Kilka uwag o fotografii Mikołaja Smoczyńskiego - Krzysztof Jurecki.

  WIĘCEJ


 • Katalog towarzyszący wystawie fotografii Zbigniewa Dłubaka „Krajobraz peryferyjny / Peripheral Landscape” (7.04.2009 - 09.05.2009), wydany we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii i Galerią Asymetria w Warszawie oraz Centrum Kultury "Zamek" - Galeria Fotografii PF w Poznaniu. Autorką tekstu pt. "Peryferia fotografii - między dokumentem a metaforą" zamieszczonego w katalogu jest Marianna Michałowska. 

  WIĘCEJ


 • Książka Sławomira Marca stanowi krytyczny zarys krajobrazu kulturowego, w którym funkcjonuje sztuka po postmodenizmie. Wskazuje procedury zastępowania kultury (jako praktykowania wartości i wychylenia ku pełni istnienia) przez globalną cywilizację doraźnej adaptacji. Kulturze redukowalnej do aktualności, do funkcjonalnej przestrzeni publicznej, a sztuce sprowadzanej do postsztuki, autor przeciwstawia koncepcję transaktualnej optymalizacji i aktywnej, polemicznej bezinteresowności (depragmatyzacji), zakorzenionych w konfiguracjach doświadczenia, rozumu, duchowości, intuicji i zmysłowości. 

  Sławomir Marzec (1962) artysta wizualny; absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Kunstakademie w Dusseldorfie. Od 1998 roku pedagog w ASP w Warszawie, od 2003 także profesor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Autor ok. 60 wystaw indywidualnych i niemal 300 publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki (www.slawomirmarzec.glt.pl).

  Książka została wydana w związku z realizacją w 2008 roku przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych projektu pt. "Sławomir Marzec - 25-lecie pracy twórczej".

  Współwydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  WIĘCEJ


 • Katalog prac zakupionych i włączonych do kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w latach 2005-2006. Wydanie katalogu poprzedziła wystawa kolekcji, która odbyła się w listopadzie 2006 roku w Muzeum Lubelskim na Zamku.   

   

  WIĘCEJ